Producten

 • Basisboek marketing 2e en 3e druk

  Deze titel bereidt voor op de examenstof van de SPL-toetsmatrijs KE1 Basis marketing en communicatie. Deze matrijs is afgeleid van het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Het boek bevat ook 'extra' stof over marketing en de marketingmix, waardoor het een aanzet is naar het deel Marketingplanning.

 • Communicatie 1e druk

  Communicatie bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL-toetsmatrijzen ’Geïntegreerde communicatie’ en ‘Communicatiebeleid en -planning’. Omdat er nogal wat overlap zit tussen beide matrijzen, is alle stof over communicatie ondergebracht in een deel dat beide toetsmatrijzen afdekt. Het boek legt, samen met de andere titels van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma.

 • Communicatie 2e druk

  Communicatie, Online en offline, bereidt voor op de examenstof over zogenoemde geïntegreerde communicatie en over communicatiebeleid en - planning. Deze brede onderwerpen zijn teruggebracht tot twintig overzichtelijke hoofdstukken. Zo leert de student stukje bij beetje het complete vakgebied communicatie kennen.
   
  Uniek aan dit boek

 • Evenementen organiseren 1e en 2e druk

  Evenementen organiseren behandelt de stof zoals omschreven in kerntaak P2-K1 Organiseert evenementen uit het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Ook bereidt dit boek voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijs M5 Evenementeninstrumentarium en veiligheidsvoorschriften.

  De methode Pitch bestaat uit zeven delen:

  • Basisboek marketing
  • Marketingplanning
  • Marketing: de harde cijfers
  • Communicatie
  • Marktonderzoek
  • Evenementen organiseren
  • Extra Pitch voor NIMA-A

 • Extra Pitch voor Nima-A 1e en 2e druk

  Extra Pitch voor Nima A is bestemd voor studenten die de methode Pitch gevolgd hebben voor het mbo-diploma Medewerker marketing en communicatie. Deze methode is ook te gebruiken als voorbereiding op twee NIMA-examens, NIMA Basiskennis Marketing en NIMA A Marketing.

  De methode volgt de NIMA-exameneisen die gelden vanaf 2019. Samen met dit aanvullende deel vormt Pitch een complete voorbereiding op deze examens.

 • Marketing, de harde cijfers 2e druk

  Marketing: de harde cijfers bereidt uw studenten voor op de examenstof van de SPL/ECABO toetsmatrijs Financiën, begroten en budgetteren. Het boek is speciaal geschreven voor het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Hierdoor werd het mogelijk om dit cijfermatige boek in een marketingcontext te plaatsen.

  Uniek aan dit boek

 • Marketing: de harde cijfers 1e druk

  Marketing: de harde cijfers bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijs Financiën, begroten en budgetteren, en is speciaal geschreven voor het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Dat maakte het mogelijk deze onderwerpen in de marketingcontext te plaatsen. Het boek legt, samen met de rest van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma.

  De methode Pitch bestaat uit zeven delen:

 • Marktonderzoek 1e druk

  Marktonderzoek bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABOtoetsmatrijs Marktonderzoek. Het boek legt, samen met de rest van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma. Voor verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens hebben we gekozen voor Microsoft Excel 2010. Leerlingen zijn immers al vertrouwd met Excel en dit programma kan bij een niet al te groot onderzoek prima uit de voeten met de analyse van een data matrix. Ook sluit dit goed aan bij het praktijkmateriaal van SPL.

 • Marktonderzoek 2e druk

  Marktonderzoek bereidt de student voor op de examenstof over marktonderzoek. De student leert hiermee leren om onderzoeksgegevens te verwerken en te analyseren  met behulp van Microsoft Excel 2010; een programma dat de student al kent en zeer geschikt is voor eenvoudige marktanalyses.

  Uniek aan dit boek