Producten

 • Basisboek marketing

  Basisboek Marketing bereidt voor op de examenstof van de SPL/ECABO-toetsmatrijs Economie en Recht. Deze matrijs is afgeleid van het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Het boek bevat ook 'extra' stof over marketing en de marketingmix, waardoor het een aanzet is naar het deel Marketingplanning.

  Uniek aan dit boek

 • Basisboek marketing (1e)

  Basisboek marketing bereidt studenten voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ ECABO-toetsmatrijs Economie en Recht, die is afgeleid van het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Het boek legt ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma. Daarom staat in dit boek ook stof die voor het tentamen Economie en Recht niet nodig is. Die ‘extra’ stof gaat vooral over marketing en de marketingmix, en is alvast een aanzet naar het deel Marketingplanning.

  De methode Pitch bestaat uit zeven delen:

 • Communicatie

  Communicatie, Online en offline, bereidt voor op de examenstof over zogenoemde geïntegreerde communicatie en over communicatiebeleid en - planning. Deze brede onderwerpen zijn teruggebracht tot twintig overzichtelijke hoofdstukken. Zo leert de student stukje bij beetje het complete vakgebied communicatie kennen.
   
  Uniek aan dit boek

 • Communicatie (1e)

  Communicatie bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijzen ’Geïntegreerde communicatie’ en ‘Communicatiebeleid en -planning’. Omdat er nogal wat overlap zit tussen beide matrijzen, is alle stof over communicatie ondergebracht in een deel dat beide toetsmatrijzen afdekt. Het boek legt, samen met de andere titels van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma.

  De methode Pitch bestaat uit zeven delen:

 • Evenementen organiseren

  Evenementen organiseren behandelt de stof zoals omschreven in kerntaak P2-K1 Organiseert evenementen uit het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Ook bereidt dit boek voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijs M5 Evenementeninstrumentarium en veiligheidsvoorschriften.

  De methode Pitch bestaat uit zeven delen:

  • Basisboek marketing
  • Marketingplanning
  • Marketing: de harde cijfers
  • Communicatie
  • Marktonderzoek
  • Evenementen organiseren
  • Extra Pitch voor NIMA-A

 • Extra Pitch voor Nima-A

  Extra Pitch voor Nima A is bestemd voor studenten die de methode Pitch gevolgd hebben voor het mbo-diploma Medewerker marketing en communicatie. Deze methode is ook te gebruiken als voorbereiding op de Nima-examens Basiskennis marketing en Nima A Marketing Medewerker. De methode volgt de nieuwe vereisten die gelden vanaf 2016. Samen met dit aanvullende deel vormt Pitch een complete voorbereiding op deze examens. Op dit portal staat hiervoor een ‘spoorboekje’, waarin per examen en module te zien is welke stof daarvoor nodig is.

 • Marketing, de harde cijfers

  Marketing: de harde cijfers bereidt uw studenten voor op de examenstof van de SPL/ECABO toetsmatrijs Financiën, begroten en budgetteren. Het boek is speciaal geschreven voor het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Hierdoor werd het mogelijk om dit cijfermatige boek in een marketingcontext te plaatsen.

  Uniek aan dit boek

 • Marketing: de harde cijfers (1e)

  Marketing: de harde cijfers bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijs Financiën, begroten en budgetteren, en is speciaal geschreven voor het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Dat maakte het mogelijk deze onderwerpen in de marketingcontext te plaatsen. Het boek legt, samen met de rest van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma.

  De methode Pitch bestaat uit zeven delen:

 • Marketingplanning

  Marketingplanning bereidt voor op de examenstof over marketingbeleid en planning. Ook krijgt u online toegang tot een voorbeeldcase van een marketingplan. Dankzij een mix van theorie en praktijk leert u studenten met dit boek de ins en outs kennen van het plannen voor marketing.

  Uniek aan dit boek

 • Marketingplanning (1e)

  Marketingplanning bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO-toetsmatrijs Marketingbeleid en -planning. Het boek legt, samen met de rest van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma. Om de stof beter tot leven te kunnen brengen is er een voorbeeldcase van een marketingplan beschikbaar (op www.PracticX.nl), met bijbehorende verwerkingsopdrachten. Deze case is verweven met het boek, maar is naar keuze toe te passen.

 • Marktonderzoek

  Marktonderzoek bereidt de student voor op de examenstof over marktonderzoek. De student leert hiermee leren om onderzoeksgegevens te verwerken en te analyseren  met behulp van Microsoft Excel 2010; een programma dat de student al kent en zeer geschikt is voor eenvoudige marktanalyses.

  Uniek aan dit boek

 • Marktonderzoek (1e)

  Marktonderzoek bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABOtoetsmatrijs Marktonderzoek. Het boek legt, samen met de rest van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het NIMA-A diploma. Voor verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens hebben we gekozen voor Microsoft Excel 2010. Leerlingen zijn immers al vertrouwd met Excel en dit programma kan bij een niet al te groot onderzoek prima uit de voeten met de analyse van een data matrix. Ook sluit dit goed aan bij het praktijkmateriaal van SPL.