PracticX is de nieuwe oefen- en toetsportal voor mbo-studenten

Welkom bij PracticX

Producten

Basisboek Marketing bereidt voor op de examenstof van de SPL/ECABO-toetsmatrijs Economie en Recht.
Communicatie, Online en offline, bereidt voor op de examenstof over zogenoemde geïntegreerde communicatie en over commun
Evenementen organiseren behandelt de stof zoals omschreven in kerntaak P2-K1 Organiseert evenementen uit het...
Extra Pitch voor Nima A is bestemd voor studenten die de methode Pitch gevolgd hebben voor het mbo-diploma Medewerker...
Marketing: de harde cijfers bereidt uw studenten voor op de examenstof van de SPL/ECABO toetsmatrijs Financiën, begroten en...
Marktonderzoek bereidt de student voor op de examenstof over marktonderzoek.
Marketingplanning bereidt voor op de examenstof over marketingbeleid en planning.
Marketingplanning bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO-toetsmatrijs Marketingbeleid en -planning.
Basisboek marketing bereidt studenten voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ ECABO-toetsmatrijs Economie en Recht...
Communicatie bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijzen ’Geïntegreerde communicatie’ en ‘...
Marketing: de harde cijfers bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijs Financiën, begroten...
Marktonderzoek bereidt voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABOtoetsmatrijs Marktonderzoek.
1
2
3
4

Uitgelicht

Nieuws en updates

Begin 2017 zijn vijf uitgaven uit de reeks Pitch volledig herzien. Het gaat om de vier basisdelen: Basisboek marketing Marketingplanning Marketing: de harde cijfers Communicatie  En het uitstroomdeel...
Bij de diverse uitgaven uit de reeks is speciaal voor docenten extra materiaal beschikbaar. Bent u docent en wilt u dit materiaal ontvangen? Neem contact op met onze collega Elsbeth Bouman via mail (...

Banner Beter in presenteren